Verbonden


Het Kõtare Netwerk bestaat uit onafhankelijke zelfstandige professionals die met elkaar werken of gewerkt hebben. Ze kennen elkaar vanuit hun eigen professionele netwerk of via Kõtare. Een professional die werkt via Kõtare kan altijd rekenen op een warme aanbeveling van een van de partners of een andere professional uit het netwerk. Gebaseerd op echte gezamenlijke werkervaring.

Meer

Het Netwerk


Ongebonden verbonden

Onze professionals werken vanuit een zelfstandige positie en zijn daardoor in staat de mogelijkheden te benutten om vanuit deze vrijheid optimaal betrokken te zijn bij de ontwikkeling van iedere organisatie.

Onafhankelijk

Iedere professional is onafhankelijk en dus niet gebonden aan anderen of verplichtingen. Hiermee is hij/zij vrij te denken en te handelen om voor de opdrachtgever het maximaal haalbare resultaat te bereiken.

Professioneel

Vanzelfsprekend is elke professional hoog gekwalificeerd met een ruime ervaring op het gebied van interim- en change management en beschikt over een uitgebreid netwerk binnen zijn of haar branche.

Veranderen& Verbeteren

Wij helpen organisaties blijvend te veranderen. Onze professionals beheersen de vaardigheden om projecten, processen en programma’s zodanig te organiseren dat wij de doelen van de organisaties realiseren. Onze missie is om duurzaam bij te dragen aan de verbetering van organisaties. Niet alleen op het gebied van de resultaten onder aan de streep, maar in iedere stap op de weg naar verbetering.

Loyaliteit

Onze professionals kenmerken zich door een hoge mate van loyaliteit die zich in de praktijk omzet in een aanhoudende betrokkenheid bij uw resultaten en de borging daarvan in uw organisatie. Daarbij is het delen van onze kennis een belangrijke waarde. We voelen ons daardoor sterk verbonden met organisaties die waarde hechten aan intensieve samenwerking en lange termijn doelstellingen.

Kwaliteit

Uiteraard is kwaliteit een bindende factor. Onze professionals leveren de kwaliteit die u mag verwachten, en meer. Dit door optimaal gebruik te maken van de in ons netwerk aanwezige expertise, die functioneert als een continue kwaliteits toets.

Verwezenlijken

Voor ons zijn de doelen op basis van de gestelde eisen en wensen een absolute voorwaarde in onze dienstverlening. De tevredenheid van onze opdrachtgevers is de waardemeter van onze executiekracht. Wij verwezenlijken uw doelen en daarmee ons eigen doel.

Bel ons
: +31 (0)10 7633344

Mail ons
: info@kotare.nl

Onze klanten


Kõtare Netwerk

Als het om resultaat gaat